Čisté informace

Jednou stránkou věci je výroba vysoce hodnotných čistých substancí. U Pure Encapsulations® je však stejně tak součástí chápání kvality záruka poradenství při nákupu na vysoké odborné úrovni. Proto je veškeré výrobky firmy Pure Encapsulations® možné koupit výhradně v lékárnách. To je zcela v souladu s naší filosofií jasně deklarovaných a čistých obsahových látek.

Stejně tak, jako s úzkostlivou pečlivostí uvádíme, které mikroživiny kombinujeme a v jakých poměrech, stejně jako své výrobky jednoznačně označujeme, stejným způsobem poskytujeme i své poradenství. Je tomu skutečně tak: Ke snadnějšímu životu je toho zapotřebí málo. Při cílevědomé aplikaci však lze s Pure Encapsulations® dosáhnout výrazně větší snadnosti.

Pravé jádro PURE

U Pure Encapsulations® je specifičnost mikroživin zakotvena již ve jméně. V tobolkách jsou obsaženy jen čisté substance a jinak nic dalšího. Marně byste hledali skrytá barviva a doplňky. Cizí substance jsou vyloučeny. Prý existují značky, u nichž je důležitý obal. Tomu je u Pure Encapsulations® přesně naopak. Protože tobolky, které tíži života přeměňují v lehkost, se jmenují podle toho, čím skutečně jsou.

Opravdu se pro obaly tobolek používají zcela a výhradně rostlinná vlákna. Z tohoto důvodu není Pure pouhé jméno. Je to princip. Je to premisa, proč můžeme bezpodmínečně a bezvýhradně hovořit o hypoalergenních, přírodně identických, čistých substancích bez přídavných nebo obsahových látek způsobujících alergie.