Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

 • a) Provozovatelem stránek www.purecaps.cz a odborné konzultace provádí Longevity s.r.o., Malé náměstí 457/13, Praha 1, IČ: 28211901.
 • b) Realizováním objednávky Kupující akceptuje Všeobecné obchodní podmínky - Nákupní a Reklamační řád vyhlášené prodávajícím (dále jen "obchodní podmínky"). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti LONGEVITY s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 • c) Objednané zboží zasíláme standardně pouze na území ČR a SR nebo si klient může zboží odebrat osobně po potvrzení objednávky a oznámení o jejím připravení k odběru v sídle naší společnosti v Praze. Zákazníky odeslané objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad obdržíte s objednaným zbožím.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - přijaté objednávce (dále jen zboží). Longevity s.r.o., IČ: 28211901 (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

 • a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nebude-li prodávajícím oznámeno kupujícímu do 3 dní od doručení objednávky jinak, pak k uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. Prodávající si může v odůvodněných případech, zejména u objednávek zboží s vyšší celkovou hodnotou, vyhradit, že okamžikem uzavření smlouvy je doručení potvrzení o přijetí objednávky - v takovém případě bude zákazník o uzavření kupní smlouvy nebo o odmítnutí objednávky informován nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky.
 • b) Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 • c) Zákazníci mohou využít zvýhodněných cen, a to buď jako členové AMPS ČR - po registraci na www.amps.cz, nebo jsou-li lékaři či lékárníky. Nastavení snížených cen proběhne automaticky, pokud při registraci svého subjektu zadají Prodávajícím zaslaný "Kód pro zvýhodněné ceny". Tento je možno si na stránkách v sekci "Vše o nákupu - Zvýhodněné ceny" od Prodávajícího vyžádat.

4. Cena a úhrada objednávky

 • a) Ceny uvedené v internetovém obchodě www.purecaps.cz jsou vždy včetně DPH, neplatí-li pro kupujícího výjimka dle bodu 4.b) Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poplatek za dopravné. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.
 • b) Podnikatelské subjekty ze Slovenské republiky, které jsou plátci DPH, mají dle platných norem nárok na nákup zboží a služeb v rámci Evropské unie bez DPH. Pokud kupující při registraci uvede platné daňové identifikační číslo (IČ DPH) pro Slovenskou republiku, e-shop bude automaticky zobrazovat ceny bez DPH, tedy ceny pro kupujícího - plátce DPH - konečné.
 • c) Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.purecaps.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 • d) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celkové částky za objednávku na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží, případně úhradě v hotovosti při převzetí zboží v sídle společnosti. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.
 • e) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 • f) K ceně zboží bude připočítána cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Cena dopravného není účtována v případně osobního odběru.

5. Způsoby platby

Přehled možných způsobů platby:

 • Česká republika:
  Hotově nebo platební kartou při osobním odběru
  Převodem předem na č.ú.: 217988056/0300, jako variabilní symbol použijte číslo objednávky
 • Slovensko:
  Platební kartou online
 • Platba kartou online:

  Přijímáme karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Vydavatelské banky umožňují používání embosovaných (reliéfních) karet. Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje Vaše vydavatelská banka. Dále některé banky vydávají tzv. virtuální karty, které jsou určeny výhradně k nákupu na internetu.

  Platba kartou na www.purecaps.cz je bezpečná:

  • při akceptaci platebních karet využíváme 3D-Secure řešení - nejmodernější aplikaci kartových asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na internetu
  • údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance
  • nikdo z našich zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě

  Jaké karty přijímáme?

  • VISA Electron
  • VISA
  • MasterCard
  • Maestro

  Jak platba probíhá?

  V pokladně zvolte způsob platby "Platební kartou online". Po dokončení objednávky klikněte na tlačítko "Zaplatit platební kartou", budete přesměrováni na platební bránu společnosti Global Payments Europe, která Vás vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 - poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty.

  Tyto informace zadáváte přímo do systému zpracovatelské banky, která zajistí zakódovaný přenos dat a nám pouze následně sdělí výsledek autorizace, kterým dává pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete.
  Přítomnost log Verified by Visa kartové asociace Visa a MasterCard SecureCode kartové asociace MasterCard zaručuje bezpečnou platbu v našem internetovém obchodě.

  Pokud nám banka nepotvrdí platbu vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

  • Údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně.
  • Na Vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce.
  • Vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na Vaši banku.

  Konkrétní důvod uvidíte vždy po přesměrování zpět z platebního portálu na naše stránky.

6. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen:

 • Česká republika:
  • Česká pošta (balík) - dobírka: 121,- Kč
  • Česká pošta (balík) - platba předem, nebo platba kartou: 73,- Kč
  • Česká pošta (cenné psaní - platí pouze pro zasílání dárkových certifikátů) - dobírka: 109,- Kč
  • Česká pošta (cenné psaní - platí pouze pro zasílání dárkových certifikátů) - platba předem, nebo plat. kartou: 61,- Kč
  • PPL kurýrní služba - dobírka: 145,- Kč
  • PPL kurýrní služba - platba předem, nebo platba kartou: 121,- Kč
  • Osobní odběr - (Longevity s.r.o., Malé nám. 13, Praha 1): zdarma
 • Slovensko:
  • PPL kurýrní služba (při odběru 1 - 5 produktů) - platba kartou: 15,73 €
  • PPL kurýrní služba (při odběru 6 a více produktů) - platba kartou: 19,36 €
  • Česká pošta (cenné psaní - platí pouze pro zasílání dárkových certifikátů) - platba kartou: 4,84 €

  DŮLEŽITÉ: při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího emailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude připraveno k odběru!!!

7. Dodací lhůta

U přípravků a zboží bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dní od objednání. V případě, že nebude možné dodržet tento termín, budeme Vás informovat. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Není-li při dodání zboží stanovena delší záruční doba, činí záruční doba na dodané zboží 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Průvodní dopis s popisem důvodu reklamace přiložte spolu s kopií dokladu o zaplacení ke zboží a zboží zašlete na adresu prodávajícího běžným balíkem, popřípadě zboží doručte osobně. Dobírky nepřebíráme!

Longevity, s.r.o. poskytuje informační službu produktového specialisty nebo lékaře po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 8:30 do 16:30). Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písmena d) Zákona o léčivech.

V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti nás informujte na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo nás kontaktujte na telefonu + 420 602 234 004.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od uzavření smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní od doručení zboží. Toto ale neplatí pro osobní odběry na pobočce v Praze, zde není uplatněn § 53 odst. 7 občanského zákoníku. V případě uplatnění § 53 odst. 7 občanského zákoníku bude kupujícímu oproti vrácení zboží vrácena kupní cena.

 • odešlete email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
 • zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy zašlete zpět na adresu odesílatele.
 • zboží musí být naprosto neporušené, neponičené a nenačaté a ve stejném stavu, jak bylo doručeno
 • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím
 • zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme)
 • v přiloženém dopise uveďte způsob, jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží
 • zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu

V případě odstoupení od smlouvy, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.). Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Paragraf 53 odst. 10 občanského zákoníku stanoví, že pokud spotřebitel odstoupí v zákonné 14 denní lhůtě od smlouvy nebo pokud si zboží nepřevezme, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Jedná se o náklady spojené s dopravou, pokud je nesl prodávající. Náklady spojené s dodáním zboží nejsou kupní cenou, která bude vrácena a dodavatel má právo vymáhat náklady na dopravu i v případě dodání na dobírku.

10. Zrušení objednávky ze strany Prodávajícího

V případě, že nastane situace, že:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena

Zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvit s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

11. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např. banky, dopravce). Neprodáváme, nezpřístupňujeme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné negativní změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž nabyla platnosti negativní změna podmínek, platí, že se změnou souhlasí a není již oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci k doručení kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. a ostatními právními předpisy České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Obchodní podmínky revidované s platností od 1. 2. 2014.