Základ pro efektivní terapii

Znalost individuální situace zásobení tvoří základ cílené suplementace. Aby bylo možno stanovit přesně individuální potřebu mikroživin, máme k dispozici následující diagnostické metody:

Metody energetického testování

1. Biorezonance
Biorezonanční přístroj měří elektrochemické oscilace, v důsledku čehož je možno soudit na biochemické procesy v těle. Metoda biorezonance umožňuje zjistit individuálně nejvhodnější mikroživinu.

2. Kineziologie
Kineziologie (např. aplikovaná kineziologie „AK“) je diagnostický postup. Svalový test ukáže, které vitamíny, minerály a stopové prvky jsou pro suplementaci nejvhodnější.

Krevní obraz a diagnostika mikroživin

Klasický krevní obraz poskytuje informace o množství buněčných složek krve: Erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (bílé krvinky) a trombocyty ( krevní destičky). Na rozdíl od toho poskytuje diagnostika mikroživin individuální krevní obraz vitamínů, minerálů, stopových prvků a aminokyselin.

Výsledky při určování z plné krve nejsou momentky, nýbrž jsou reprezentativní pro stav naplnění tělu vlastních zásobníků, protože na rozdíl od sérové diagnostiky jsou při analýze plné krve zahrnuty i erytrocyty.

Například zinek: Hladina zinku v krvi je asi z 80% vázána na červené krvinky, kvůli čemuž stanovení ze séra odpovídá pouze momentálnímu stavu. Teprve analýzou v plné krvi se zjistí tělu vlastní zásobení zinkem.

Referenční oblasti

Pro každou mikroživinu existuje stejně jako u krevního obrazu referenční a normová oblast. Ta může vykazovat cirkadiální (denní) výkyvy a závisí na stáří a pohlaví (ženy mají například obecně nižší hodnotu železa než muži stejného stáří).