Stanovení stavu mikroživin u lékaře

V rámci vyšetření zdravotního stavu lékařem se provádí rozsáhlá anamnéza. Aby bylo možno lépe vystopovat biochemické procesy v těle, mohou být pro správnou interpretaci zapotřebí různé parametry.

V závislosti na parametrech, které je třeba analyzovat (v séru, plné krvi EDTA, heparinové plné krvi a plné krvi Li-heparinátu) odebere lékař krev a zašle vzorky do speciální laboratoře. Po analýze dostane lékař laboratorní nález a vypracuje příslušné individuální doporučení.

Účast pojišťovny a náklady hrazené klientem

Náklady analýzy mikroživin kryje částečně zdravotní pojišťovna. Při příslušné lékařské indikaci (např. makrocytární anémie, neurologické symptomy, osteoporóza) je možné přímé vyúčtovaní se zdravotní pojišťovnou.

Bližší informace k laboratorní diagnostice

Podrobnější informace k průběhu analýzy mikroživin a parametry, které pro vás mají význam, vám poskytne Váš lékař se specializací "ortomolekulární lékařství".