Při kondičním sportu hrají významnou roli silový trénink a cílené budování svalů zaměřené na zdraví. Lze jimi zlepšit maximální sílu, rychlostní sílu a vytrvalost síly.

Aminokyseliny pro výstavbu svalů

Speciální aminokyseliny a kofaktory hrají v látkové výměně mimořádný význam. Pro vybudování svalové hmoty a pevnou tkáň je zapotřebí zvýšené množství aminokyselin s anabolickými vlastnostmi. Aminokyseliny arginin, ornitin a glutamin, jakož i aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (leucin, valin, isoleucin), působí na stimulaci tvorby růstového hormonu, proto se používají k podpoře budování svaloviny.

Kreatin podporuje silovou výdrž

Protože kreatin, substance, která se přirozeně vyskytuje v lidském organismu, přispívá k zásobení svalových buněk energií, používá se (např. jako pH-stabilní krealkalyn®) často ke zvyšování výkonnosti, co se týče výdrže. Při intenzívních tréninkových jednotkách, např. při závodu, je možné přívodem kreatinu prodloužit dobu, než se objeví únava, což především ve výkonovém sportu (u sprinterů) hraje nezanedbatelnou roli. Aktuální zkoumání rovněž ukázala, že kreatin dokáže zlepšit nejen tělesný výkon, ale i mentální sílu.

Zinek a vitamín B6

Stopový prvek zinek může podpořit tělu vlastní tvorbu testosteronu a slouží k dostatečnému uvolňování růstového hormonu STH (= somatotropní hormon). Kromě optimálního přísunu zinku je třeba rovněž dbát na dostatečné zásobování vitamínem B6 (pyridoxin, nejlépe v biologicky aktivní formě pyridoxal-5-fosfát, P5P).