Znalost individuální situace zásobení mikroživinami tvoří základ cílené suplementace. Pevnou součástí celostně orientovaného sportovně-lékařského konceptu tréninku a léčení by měly být individuálně vyladěné mikrovýživové preparáty.

Diagnostika výkonu jako východisko

Optimální výsledek sportovně-lékařské péče jsou osobní tréninkový plán, jakož i cílené zásobování mikroživinami na základě fundované diagnostiky. Sportovně-lékařská výkonová diagnostika poskytuje informace o stavu tréninku sportovce a ukazuje východiska efektivního zvyšování výkonu orientovaného na cíl. Individuální diagnostika začíná u zjištění stávajícího stavu a zahrnuje kontrolu parametrů srdce a oběhového systému, ergometrii s laktátovým testem, zkoumání vitální funkce plic jakož i funkční testy svalů.

Metody stanovení deficitů mikroživin

Stanovení stavu mikroživin doplňuje sportovně-lékařskou diagnostiku. Různými testovacími metodami je možné poznat deficity či nedostatky určitých vitamínů, minerálů a stopových prvků v organismu. Deficit určitých mikroživin lze zjistit mimo jiné následujícími diagnostickými postupy.

  • Laboratorní diagnostika z krve a tkání (stav mikroživin)
  • Měření oxidativního stresu a hladina antioxidantů – FORT + FORD
  • Aplikovaná kineziologie (testování AK)
  • Testování potravinových intolerancí – ALCAT test
  • Testování genetických polymorfismů – např. laktozová intolerance, nesnášenlivost lepku…