Ortomolekulární metody

Ortomolekulární metody (OM) se opírají o poznatky posledních 50ti let, které jsou silně určovány pracemi dvojnásobného nositele Nobelovy ceny Lina Paulinga. Nedostatek nebo nerovnováha esenciálních, mikroživin normálně se vyskytujících v těle se podle Paulingova učení podílejí na vzniku nemocí, jakož i na procesu stárnutí. K těmto tělu vlastním substancím, které jsou životně důležité pro normální vývoj a zdraví organismu, patří vitamíny, minerální látky, stopové prvky, aminokyseliny a esenciální mastné kyseliny.

Důvod deficitů mikroživin

V normálním případě jsou mikroživiny přijímány vyváženou potravou v dostatečných množstvích. Doplňky stravy tím slouží nikoliv jako náhrada za vyváženou pestrou stravu, nýbrž doplňují potřebu.

Bohatství mikroživin v potravinách však zvýšenou měrou ubývá (kyselý déšť, monokulturní hospodaření, atd.). Určité zemědělské zóny platí mezitím již jako oblasti s nedostatkem minerálů a stopových prvků. Například Štýrsko vykazuje nedostatky jódu, selenu, zinku a hořčíku, proto se tyto látky již dlouhou dobu přidávají do kuchyňské soli. V České republice postrádá půda selen, zinek a hořčík. Kromě toho se drasticky změnily a zhoršily stravovací zvyklosti především mladšího obyvatelstva ve směru fast foodu a hotových jídel.

Tvoje potrava budiž tvým lékem

Stovky laboratorních zkoumání provedených v posledních 10 letech potvrzují zvyšující se úbytek mikroživin uložených v lidském těle. Výsledky přitom ukazují jasný obraz, takže se zdá, že výrok řeckého lékaře Hippokrata "Tvoje potrava budiž tvým lékem" v dnešní době již zcela neplatí. Je to dáno současnými podmínkami životního prostředí respektive změnou našeho životního stylu.

Individuální suplementace

Aby se snížil nedostatek mikroživin v těle, potřebujeme vyváženou a šetrně připravenou potravu. Jako přídavný prostředek k tomu mohou pomoci potravinové doplňky. Tyto jsou zdrojem pro efektivnější a rychlejší cílenou suplementaci vitamíny, minerály, stopovými prvky, aminokyselinami a esenciálními mastnými kyselinami. Předpokladem úspěchu je kromě důslednosti pacientů v užívání, zejména kvalita potravinových doplňků a zkušenosti ošetřujícího ortomolekulárního lékaře.

Kvalita doplňků

Zvláště důležité přitom je, aby takovéto doplňky byly užívány jako čisté substance, to znamená bez přídavných látek, jako jsou emulgátory, pojiva a oddělující prostředky (např. magnezium-stearát) jakož i umělých barviv. Tyto přídavné látky mohou průkazně zpomalit respektive snížit resorpci přiváděných mikroživin ze střeva.

Ortomolekulární terapie

Léčení ortomolekulárními substancemi by v žádném případě nemělo být pokusem o samoléčení. Léčení patři do rukou zkušeného odborníka, aby se zaručil maximální možný úspěch terapie.